Tussenschoolse opvang

Basismodules

Basismodules zijn modules voor medewerkers die niet eerder een cursus hebben gevolgd. Per module kan een certificaat behaald worden. Het certificaat TSObasis kan behaald worden door het volgen van de drie basismodules.

Iedere basismodule duurt 2 uur.
De modules kunnen overdag of ’s avonds individueel gegeven worden of samen op 1 dag.

Basismodules

Plusmodules

Plusmodules zijn modules voor medewerkers die al eerder een cursus hebben gevolgd. Per module kan een certificaat behaald worden. Het certificaat TSOplus kan behaald worden door het volgen van drie plusmodules naar keuze. 

Iedere module duurt 3 uur.
De plusmodules kunnen overdag of ’s avonds individueel gegeven worden of 2 plusmodules op 1 dag.

Plusmodules

Workshops op maat

Naast de Basis- en Plusmodules biedt Wijskind ook workshops op maat aan. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met Wijskind.