Trainer

anita ouders&cooAnita van Overmeeren heeft ruim zestien jaar ervaring in het werken met kinderen en jongeren van 0 tot en met 22 jaar, zowel in het welzijnswerk, de kinderopvang als in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Haar trainingen en workshops worden gekenmerkt door enthousiasme, creativiteit, humor en afwisselende werkvormen. Haar plezier in en kennis over opvoeden deelt ze graag met andere professionele opvoeders. Ze blijft leren over het opvoeden en begeleiden van kinderen. Niet alleen door opleiding, maar ook in het contact met cursisten en tijdens de workshops die ze geeft aan kinderen.

Anita studeerde af in Orthopedagogiek aan de Hogeschool Holland en behaalde haar eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor beeldende vorming aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Ze heeft pas haar Master Pedagogische Wetenschappen behaald. Nu rondt ze de Master Onderwijskunde af. Anita volgde diverse nascholingscursussen, waaronder een studiereis naar Reggio Emilia.