Pedagogische uitgangspunten

De basis voor opvoeden is het willen begrijpen van het kind. Goed kijken en luisteren naar een kind levert een schat aan informatie op over dat kind. ‘Wie ben jij?’, ‘Wat houdt jou bezig? en ‘Hoe kan ik jou helpen te worden wie je wilt worden?’ Daarnaast helpt de opvoeder het kind om zijn omgeving te begrijpen.

Er is kennis over een kind en kennis over kinderen. Met een combinatie hiervan kan de (professionele) opvoeder een kind begeleiden op zijn weg naar volwassenheid. Deze visie sluit aan bij de visie van Loris Malaguzzi, de pedagogische grondlegger van de kindercentra in Reggio Emilia. Hij ging uit van het krachtige, competente kind. Malaguzzi bleef leren over kinderen. Veel leerde hij over kinderen van de kinderen zelf. Daarnaast verdiepte hij zijn kennis met theorieën van andere pedagogen zoals Maria Montessori, Jean Piaget en Lev Vygotsky. In de kindercentra in Reggio Emilia wordt veel belang gehecht aan het delen van kennis over opvoeden en kinderen. Er wordt met hart en hoofd vol enthousiasme gewerkt met kinderen. Dat enthousiasme vind je ook terug in de trainingen van Wijskind.