Activiteit november: In de knoop!

Doel:

Sociale ontwikkeling: samen een activiteit doen, leren van elkaar.
Fijn motorische ontwikkeling: scheuren van het laken, knopen in de stroken doen en knopen er uit halen.

Leeftijd:

Vanaf de leeftijd dat een kind kan zitten – 4 jaar

Benodigde materialen:zakdoek

Een groot laken of lap stof dat kapot gescheurd mag worden.
Stiften

Benodigde ruimte:

Op de groep of bij mooi weer buiten

Tijd:

20 minuten afhankelijk van de leeftijd en de groep

Uitvoering:

Je hebt een groot laken of een doek. Je knipt een heel klein stukje in het doek en laat de (oudere) kinderen daar een strook van scheuren. Je kunt dit in een kring doen, zodat de kinderen om beurten een strook mogen scheuren. Je kunt eventueel lange stroken nog een keer door midden scheuren. Zorg dat de stroken zo lang zijn dat je er makkelijk een knoop in kunt leggen. De stroken moeten ook wat breed zijn zodat het niet te dunne knopen worden.

(Je kunt de stap van het scheuren ook overslaan en grote zakdoeken nemen.)

Na het rondje (of meerdere rondjes) scheuren heb je een heleboel stroken. Ga uit van minstens twee keer zoveel als dat er kinderen zijn. Met de (oudere) kinderen kun je samen knopen in de stroken maken. Deze doe je op één grote hoop. Daar zet je alle kinderen om heen en dan mogen ze allemaal proberen de stroken uit de knoop te halen.

Als alle stroken uit de knoop zijn. Maak je weer samen met de kinderen knopen in de stroken en laat je de kinderen de knopen ‘kleuren’ met stiften. Je doet als dit klaar is alle gekleurde stroken met knopen op een hoop en laat de kinderen weer de stroken uit de knoop halen. Waar zijn de kleurtjes van de knopen gebleven? Je kunt deze activiteit regelmatig herhalen maar dan zonder het scheuren J. Een berg stroken en dan: knopen en er weer uithalen!

Alternatieve activiteit:

Je kunt de stroken ook allemaal aan elkaar vastknopen en de eerste strook aan de laatste strook vast knopen zodat je een strokenkring hebt. Dan kun je de knopen weer kleuren in verschillende kleuren. Ga in een cirkel zitten zodat ieder kind een knoop vast heeft. Welke kleur heb jij? Dan laat je de strokenkring een knoop verder draaien. Welke kleur heb je nu? Wie heeft de gele knopen? Wie heeft de rode knopen etc. (cognitieve ontwikkeling: kleuren leren)

Veel plezier!